Menu

Strategie en concept

Je hebt je koers bepaald, je hebt een idee en je hebt handvaten om van start te gaan om een gedegen marketing plan te ontwikkelen. Samen kijken we naar de uitgezette koers, de korte-termijnkoers en de lange-termijnkoers van je onderneming die tot stand is gekomen tijdens de sparringsessies of brainstormsessies. We bepalen hoe wij dit kunnen implementeren en passend kunnen maken voor jouw doelgroep. Hoe kunnen we het idee aanbieden en vormgeven om dit te verwerken in een strategisch plan. Heel belangrijk is met welke model wij dit gaan uitwerken, afhankelijk wat je wil zijn en hoe jij je wil profileren. Zijn we goed, zijn we vernieuwend of zijn we uniek. De aanpak hangt af van deze factoren.

Het concept starten

Om een concept te ontwikkelen gaan we kijken naar de beschikbaarheid, de haalbaarheid en of de uitvoerbaarheid past in jouw organisatie. We gaan met de ideeën, vraagstellingen en doelstellingen aan de slag om te komen tot een concept wat past bij jouw doelstelling, het eindpunt wat jij wil bereiken met jouw marketing strategie.

De strategie en het concept

Inmiddels hebben wij samen de strategie op papier en zijn onze ideeën grove uitgewerkt tot het formuleren van de communicatiemiddelen die wij willen inzitten tijdens campagnes voor de profilering van ons idee. We hebben een tal aan handvaten en boodschappen die wij gaan verwerken in onze uitingen. De volgende stap is uitwerken, implementeren en uitvoeren.