Menu

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Huibert Bijland 16 november 2018 2 minuten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. In heel de Europese Unie (EU) is dezelfde privacywetgeving geldig en van toepassing.

Wat er verandert door de AVG?

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Wat merk je door de AVG

Mensen hebben meer mogelijkheden gekregen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten zijn namelijk versterkt en uitgebreid.

De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Dit heet de verantwoordingsplicht.

Er is nu voor de hele EU één wet aangenomen en niet 28 verschillende die er waren.

De nieuwe privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Zoals het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie.

Wat moet jij doen als ondernemer, 10 stappen

 1. Verdiep je in de AVG
 2. Vertel je klanten wat hun rechten zijn
 3. Maak een overzicht van hoe je gegevens verwerkt
 4. Bekijk of je een Data Protection Impact Assessment moet maken
 5. Houd in je producten/diensten standaard rekening met privacy
 6. Heb je een functionaris gegevensbescherming nodig?
 7. Documenteer en meld datalekken
 8. Zorg voor een verwerkersovereenkomst
 9. Bepaal de leidend toezichthouder
 10. Vraag toestemming voor het verwerken van gegevens

Wil je meer weten over de AVG of wil je voldoen aan de AVG? Bekijk dan de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Laat dit door een professional uitwerken en uitleggen. In samenwerking met een AVG Jurist kom je verder. Neem contact met mij op, ik geef je graag een indicatie van het traject, de stappen en de kosten.

Jij hebt behoefte aan advies?

IkCommuniceer geeft je graag gedegen (online) advies over je strategie, website, ads campagne en de mogelijkheden op social media.