Menu

Privacy statement op je website

Huibert Bijland 16 november 2018 1 minuut

Het is wettelijk verplicht om klanten en bezoekers te informeren over welke privacygevoelige gegevens je verzamelt en met welk doel. Informeren gebeurd vaak via een privacyverklaring op jouw website, ook wel privacy statement genoemd.

Wat moet je in een privacyverklaring vermelden?

  • Het vermelden van je bedrijfsnaam, adresgegevens en een mailadres voor privacygerelateerde vragen;
  • Waarom worden de gegevens geregistreerd, verkoop acties of om de website te optimaliseren cq verbeteren;
  • Gebruik je cookies op de website, of worden er op andere manieren gegevens bewaard op de website;
  • Maak je gebruik van een nieuwsbrief en op welke manier worden de gegevens gebruikt en bewaard;
  • Je geeft aan dat de klant altijd inzage mag hebben in deze gegevens en dat er recht is om deze te laten wijzigen en/of te laten verwijderen;
  • Welke maatregelen neem jij als organisatie om zorgvuldig om te gaan met de gegevens en welke beveiligingsmaatregelen heb je getroffen;
  • Worden de gegevens verwerkt door een andere organisatie, dan kun je overgaan tot een verwerkersovereenkomst die wordt aangeboden of inzichtelijk wordt gemaakt.

Geen privacyverklaring: wat zijn de consequenties?

  • De Autoriteit Persoonsgegevens kan uitoefening van bestuursdwang als maatregel toepassen. Dat houdt in dat je een termijn krijgt om dit alsnog uit te voeren / in orde te maken;
  • Er kan ook een dwangsom worden opgelegd of er zal een boete worden uitschreven.

Hulp nodig?

Maak een afspraak en wij helpen jou op weg.

Jij hebt behoefte aan advies?

IkCommuniceer geeft je graag gedegen (online) advies over je strategie, website, ads campagne en de mogelijkheden op social media.